منوی غذایی

 • پیتزا ترکی ایرانویچ
  مواد تشکیل دهنده : مخلوط ژامبون گوشت و مرغ ۹۰٪ تفت داده شده + گوشت چرخ کرده + پیاز + کره + کنجد و سیاه دانه + مخلوط پنیرهای موزارلا و چدار + سس مخصوص ترکی + خمیر تازه ترکی
 • پیتزا چهار فصل ایرانویچ
  مواد تشکیل دهنده : یک چهارم پیتزای مخصوص + یک چهارم پیتزای گوشت و قارچ + یک چهارم پیتزای پپرونی + یک چهارم پیتزای سبزیجات
 • پیتزا بیکن ایرانویچ
  مواد تشکیل دهنده : گوشت رست بیف + پیاز + قارچ + مخلوط پنیرهای موزارلا و چدار + سس مخصوص + خمیر تازه پیتزا
 • پیتزا استاف کراست ایرانویچ
  مواد تشکیل دهنده : مخلوط ژامبون گوشت و مرغ ۹۰٪ + گوشت چرخ کرده + قارچ + زیتون + گوجه فرنگی + فلفل دلمه ای + کرم خامه دار دور نان + کنجد و سیاه دانه + سس مخصوص + خمیر تازه استاف کراست
 • پیتزا مخصوص ایرانویچ
  مواد تشکیل دهنده : مخلوط ژامبون گوشت و مرغ ۹۰٪ + مخلوط پنیرهای موزارلا و چدار + گوشت چرخ کرده + قارچ + گوجه فرنگی + فلفل دلمه ای + سس مخصوص + خمیر تازه پیتزا
 • پیتزا مکزیکی ایرانویچ
  مواد تشکیل دهنده : مخلوط ژامبون گوشت و مرغ ۹۰٪ + فیله مرغ گریل شده + مخلوط پنیرهای موزارلا و چدار + ذرت + سس مخصوص مکزیکی + خمیر تازه پیتزا
 • پیتزا پپرونی ایرانویچ
  مواد تشکیل دهنده : کالباس پپرونی + مخلوط پنیرهای موزارلا و چدار + ادویه پپرونی + مخلوط پنیرهای موزارلا و چدار + خمیر تازه پیتزا
 • نان سیر ایرانویچ
  مواد تشکیل دهنده : سیر تازه تفت داده شده + مخلوط پنیرهای موزارلا و چدار + کنجد و سیاه دانه + سس مخصوص + خمیر تازه پیتزا
 • پیتزا بلونیا ایرانویچ
  مواد تشکیل دهنده : کالباس پپرونی + گوشت رست بیف + قارچ + مخلوط پنیرهای موزارلا و چدار + سس مخصوص + خمیر تازه پیتزا
 • پیتزا رویال ایرانویچ
  مواد تشکیل دهنده : کالباس پپرونی + گوشت چرخ کرده + کنجد و سیاه دانه + مخلوط پنیرهای موزارلا و چدار + سس مخصوص + خمیر تازه پیتزا
 • پیتزا چیکن ایرانویچ
  مواد تشکیل دهنده : فیله مرغ گریل شده + قارچ + مخلوط پنیرهای موزارلا و چدار + سس مخصوص + خمیر تازه پیتزا
 • پیتزا یونانی ایرانویچ
  مواد تشکیل دهنده : مخلوط ژامبون گوشت و مرغ ۹۰٪ + گوشت چرخ کرده + قارچ + مخلوط پنیرهای موزارلا و چدار + سس مخصوص + کنجد و سیاه دانه + خمیر تازه یونانی
 • پیتزا گوشت و قارچ ایرانویچ
  مواد تشکیل دهنده : گوشت چرخ کرده + قارچ + مخلوط پنیرهای موزارلا و چدار + سس مخصوص + خمیر تازه پیتزا
 • پیتزا فیلتا چیکن ایرانویچ
  مواد تشکیل دهنده : گوشت رست بیف + فیله مرغ گریل شده + قارچ + زیتون + مخلوط پنیرهای موزارلا و چدار + سس مخصوص + خمیر تازه پیتزا
 • پیتزا دبل استاف کراست ایرانویچ
  مواد تشکیل دهنده : استاف کراست دو نفره
 • پیتزا قارچ و پنیر ایرانویچ
  مواد تشکیل دهنده : قارچ + مخلوط پنیرهای موزارلا و چدار + سس مخصوص + خمیر تازه پیتزا
 • پیتزا مارگاریتا ایرانویچ
  مواد تشکیل دهنده : گوجه فرنگی + ریحان + زیتون + مخلوط پنیرهای موزارلا و چدار + سس مخصوص + خمیر تازه پیتزا
 • پیتزا سبزیجات ایرانویچ
  مواد تشکیل دهنده : ذرت + گوجه فرنگی + نخود فرنگی + قارچ + زیتون + مخلوط پنیرهای موزارلا و چدار + سس مخصوص + خمیر تازه پیتزا
 • پیتزا استار بیف ایرانویچ
  مواد تشکیل دهنده : خمیر مخصوص + گوشت بیف استراگانوف + سس خامه + پنیر موزارلا
 • پیتزا کیوب کراست ایرانویچ
  مواد تشکیل دهنده : گوشت رست بیف + فیله مرغ + قارچ + سس خامه + سس مخصوص + نان کیوب
  • نظر خود را بنویسید
  • captcha