منوی غذایی

 • بال سوخاری ایرانویچ
  مواد تشکیل دهنده : بال سوخاری + پودر سوخاری + ادویه های طعم دهنده + سیب زمینی سرخ شده + سس سیر ایرانویچ + سس تند ایرانویچ + نان لقمه ای
 • قارچ سوخاری ایرانویچ
  مواد تشکیل دهنده : قارچ + پودر سوخاری + ادویه های طعم دهنده + سیب زمینی سرخ شده + سس سیر ایرانویچ + سس تند ایرانویچ
 • مرغ کنتاکی اسپایسی (کریسپی) ایرانویچ
  مواد تشکیل دهنده : تکه های مرغ تند + پودر سوخاری اسپایسی + ادویه های طعم دهنده اسپایسی + سیب زمینی سرخ شده + سس سیر ایرانویچ + سس تند ایرانویچ + نان لقمه ای
 • نرمال استریپس ایرانویچ
  مواد تشکیل دهنده : فیله مرغ + پودر سوخاری + ادویه های طعم دهنده + سیب زمینی سرخ شده + سس سیر ایرانویچ + سس تند ایرانویچ + نان لقمه ای
 • مرغ کنتاکی نرمال ایرانویچ
  مواد تشکیل دهنده : تکه های مرغ + پودر سوخاری + ادویه های طعم دهنده + سیب زمینی سرخ شده + سس سیر ایرانویچ + سس تند ایرانویچ + نان لقمه ای
 • اسپایسی استریپس ایرانویچ
  مواد تشکیل دهنده : فیله مرغ + پودر سوخاری اسپایسی + ادویه های طعم دهنده اسپایسی + سیب زمینی سرخ شده + سس سیر ایرانویچ + سس تند ایرانویچ + نان لقمه ای
  • نظر خود را بنویسید
  • captcha